New Page 1

23 May 2016

روشنایی و نورپردازی محوطه

 

طراحی، نظارت،تامین و اجرای روشنایی و نورپردازی محوطه ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری

  نورپردازی محوطه های مشاع (نظیر حیاط ها، باغچه ها، روف گاردن ها و ...) از جمله فعالیت هایی است که علاوه بر افزایش زیبایی و روح زندگی امکان استفاده بهینه تر از این فضاها را در شب هنگام نیز بوجود می آورد

محوطه شهرک ها و مجتمع های مسکونی علاوه بر زیبایی نیاز به روشنایی طراحی شده مناسب در طول شب می باشد. این امر با استفاده از نرم افزارهای تخصصی ، مهندسی این شاخه انجام می پذیرد