New Page 1

23 May 2016

روشنایی و نورپردازی داخلی

طراحی، نظارت،تامین و اجرای روشنایی و نورپردازی دارای کیفیت و قیمت مناسب جهت واحدهای مسکونی، اداری و تجاری

طراحی مهندسی و اصولی روشنایی داخلی فضاهای مختلف با توجه به استانداردهای بین المللی و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و  در کنار آن طراحی نورپردازی دکوراتیو متناسب با هر فضا جهت ایجاد آرامش و جلال بیشتر